Nógrádi Méhészbolt

Személyes adatok védelme

Az APIPRODUKT s.r.o. cég személyes adatok feldolgozásának alapelvei

Az APIPRODUKT s.r.o. a személyes adatokat a az európai parlament és tanácsi rendelet 2016 április 27.-étől hatályos 2016/679-es törvény alapján, amely a személyes adatok feldolgozásáról és azok védelméről, továbbá az ilyen adatok szabad áramlásáról szól, mely hatályon kívül helyezi a 95/46/ES rendeletet (általános adatvédelmi rendelet) összhangban a 18/2018 számú törvénnyel a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról.

1. Vállalati adatok

A személyes adatokat az APIPRODUKT s.r.o. cég dolgozza fel, székhelye J. A. Komenského 68, 991 06 Želovce (Zsély), Szlovákia, Adószám: 44 496 273. A cégünkkel következő képen léphet kapcsolatba: e-mail cím: gdpr@apiprodukt.sk tel.sz.: +421 918 079 221 vagy tel.sz.: +421 47 489 30 41.

2. Konkrét célokra felhasznált személyes adatok

 1. a szerződéses kapcsolatokból származó ügyfelek személyes adatai
 • a személyes adatok feldolgozásának célja a termék eladása és kézbesítése megrendelésen, szerződésen vagy e-shopon keresztül. Az ilyen feldolgozás jogalapja egy szerződés megkötése. A szerződéses kapcsolat biztosítására az APIPRODUKT s.r.o. feldogozza az Ön általános személyes adatait. A személyes adatai a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt feldolgozás alatt állnak – a számviteli dokumentációjának megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettséggel összefüggésben kezelik, legfeljebb tíz évig.
 • a személyes adatok feldolgozásának célja az ügyfelek panaszának megoldása a termék kézbesítése után az APIPRODUKT s.r.o. által. A jogalap a kölcsönös szerződéses kapcsolat fennállása. Az Ön általános személyes adatai kerülnek feldolgozására. A személyes adatai a panasz megoldásától számított egy évik kerülnek feldolgozás alá.
 • a személyes adatok feldolgozásának célja a kereskedelmi árukkal kapcsolatos panaszok kezelése. A jogalap a kölcsönös szerződés megléte és az Ön általános személyes adataik kerülnek feldolgozás alá. A személyes adatai a reklamáció megoldásától számított két évik kerülnek feldolgozás alá.
 • a feldolgozás célja a szerződéses viszonyokból fakadó viták rendezése. Az adatkezelés jogalapja a szerződéses kapcsolat fennállása, az alternatív jogalap pedig a jogi kötelezettség teljesítése. Az Ön általános személyes adatai kerülnek feldolgozás alá. A személyes adatai a vita megoldásától számított öt évik kerülnek feldolgozás alá, a kár megtérítésétől számítva legfeljebb tíz évig található meg az APIPRODUKT s.r.o. számvitelében.
 • a feldolgozás célja az e-shopban levő regisztrációja és üzemeltetése. Az adatkezelés jogalapja a kölcsönös szerződéses kapcsolat fennállása. Az Ön általános személyes adatai kerülnek feldolgozás alá. A személyes adatainak megőrzési ideje az e-shopon lévő regisztráció időtartamának hossza.
 1. az ügyfelek és szállítók személyes adatai a szerződéses viszonnyal kapcsolatban
 • a feldolgozás célja a nyilvántartás és a hatékony kommunikáció biztosítása a szállító és a vevő között. A feldolgozás jogalapja a szerződéses kapcsolat fennállása és teljesítése. Az Ön általános személyes adatai kerülnek feldolgozás alá. A személyes adatainak megőrzési ideje a szerződéses kapcsolat időtartamának hossza a szerződéses dokumentációjának megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettséggel összefüggésben, legfeljebb tíz évig.
 1. az ügyfelekkel folytatott kommunikációból származó személyes adatok
 • a személyes adatok feldolgozásának célja telefonos és e-mailes támogatás nyújtása az ügyfelek számára szerződéses kapcsolat fennállása alapján vagy olyan szerződéses kapcsolat biztosítása, amely alapján megrendeli vagy szeretné megrendelni az APIPRODUKT s.r.o. termékeit. Az Ön általános személyes adatai kerülnek feldolgozás alá. A személyes adatainak megőrzési ideje a garancia időtartama és az e-shopban lévő regisztrációjának időtartama.
 1. Személyes adatok, melyek szükségesek a jogi kötelezettség teljesítéséhez
 • a személyes adatok feldolgozásának célja a számvitel bebiztosítása. A jogalap a Szlovák Köztársaság számviteli törvényéből és adójogi törvényeiből fakadó jogi kötelezettség.  Az Ön általános személyes adatai kerülnek feldolgozás alá. A személyes adatainak megőrzési idejét a jogi kötelezettség határozza meg, de legfeljebb tíz év.
 • a személyes adatok feldolgozásának célja a méhészeti termékek szállítóinak nyilvántartása, valamint az egészséges állapotot és származást jelölő nyilatkozatok nyilvántartása. Személyes adatainak feldolgozásának jogalapja a Szlovák Köztársaság jogszabályai az állat-egészségügyi ellátás terültén.  Az Ön általános személyes adatai kerülnek feldolgozás alá. A személyes adatainak megőrzési ideje a méhészeti termékek kézbesítésétől számított öt év.

A személyes adatok további feldolgozása érdekében az APIPRODUKT s.r.o. köteles a  395/2002-es számú levéltárakról és nyilvántartásokról szóló törvény és annak további módosításai alapján csatlakozni a nyilvántartás igazgatásának biztosítása terén fennálló jogi kötelezettségek teljesítéséhez, továbbá bebiztosítani az iratok biztonságát az adatvédelemre vonatkozó általános rendelettel összhangban, a 314/2001-es számú tűzvédelmi törvény és annak további módosításaival kapcsolatban, bebiztosítani az iratokat a külső ellenőrzésből származó megállapítások és tények megoldásakor a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályai alapján, az alapdokumentumok benyújtásának biztosítása az APIPRODUKT s.r.o. vállalat alapításáról a Kereskedelmi Kódex 513/1991-es számú törvény és annak további módosításai alapján. A személyes adatok megőrzésének időtartamát a Szlovák Köztársaság egyes hatályos jogszabályai határozzák meg a tárolási idő megszabásával kapcsolatban a Szlovák Köztársaság állami levéltárának útmutatójában.

 1. a vállalat terültén készült kamera felvételekből származó személyes adatok
 • személyes adatok feldolgozásának célja az APIPRODUKT s.r.o. vállalat tulajdonának és helységeinek védelme és biztonsága. A kamerarendszernél az APIPRODUKT s.r.o. közös üzemeltető. Másik közös üzemeltető a Výroba medzistienok s.r.o. vállalat, székhelye J. A. Komenského 67, 991 06 Želovce, Adószám: 47 535 407. Általános személyes adatok kerülnek feldolgozásra, mely az érintett személy vizuális felvételén alapul, ahol rögzítik a telepen lévő viselkedését és cselekedeteit. A feldolgozás jogalapja a közös üzemeltetők jogos érdeke, akik feldolgozásuk révén biztosítják ingatlanjaik védelmét és biztonságát a telephelyükön. A személyes adatait 15 napig kezelik. Biztonsági esemény esetén a személyes adatokat hosszabb ideig lehet feldolgozni a bűnüldöző hatóságok utasításai alapján. Ebben az esetben az érintett személyek írásban gyakorolhatják jogaikat mind két üzemeletetőnél és a székhelyükön egyaránt. Elektronikus formában gyakorolhatják jogaikat e-mailen keresztül vagy az APIPRODUKT s.r.o. vállalat telefonszámán, melyet a dokumentum 1. pontja tartalmaz.

3. Hozzájárulás alapján feldolgozott személyes adatok

Az Ön hozzájárulása alapján történő személyes adatok feldolgozása lehetővé teszi az APIPRODUKT s.r.o. vállalat számára, hogy tájékoztatni tudja Önt termékeiről. Arra összpontosítunk, hogy tájékoztatni tudjuk Önt az új termékeinkről, árakról és akciókról. Igyekszünk tájékoztatni az ügyfeleinket a számukra előnyös és megfelelő ajánlatokról.

Az Ön hozzájárulása alapján megszerzett általános személyes adatokat az Ön hozzájárulásának érvénységének ideje alatt dolgozzuk fel. Az Ön által megadott hozzájárulások feldolgozásának célja a cégünk termékeinek, eseményeinek és ajánlatainak a népszerűsítése, valamit viselkedés rögzítése az APIPRODUKT s.r.o. vállalat által kezelt weboldalon. A weboldalunkon történő viselkedést a sütik segítségével rögzítjük, abban az esetben, ha az Ön böngészője engedélyezi a sütik használatát. A sütik beállításnak vagy letiltásának konkrét lehetőségeit a 6. pontban találja meg.

Következő dolog, ahol szükségünk van az Ön hozzájárulásához a versenyek szervezése. A nyertesek értékes díjakat nyernek. A feldolgozás jogalapja az Ön hozzájárulása. Az általános személyes adatait a verseny végétől számított egy évig dolgozzuk fel.

Az adatkezelés konkrét céljait és jogalapjait az érintett személyek hozzájárulása határozza meg. Abban az esetben, ha visszavonja a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulását az APIPRODUKT s.r.o. azonnal leállítja személyes adatainak feldolgozását. Ugyanakkor figyelmeztetjük, hogy visszavonásával elveszítheti az új termékekről szóló információkat és előnyös ajánlatokat.

4. Személyes adatok címzettjeinek kategóriái és személyes adatok harmadik személyeknek történő továbbítása

APIPRODUKT s.r.o. más szervezetek szakmai szolgáltatásait használja az általánosan alkalmazandó jogszabályokból és az üzleti tevékenységekből származó kötelezettségeinek biztosítása érdekében. APIPRODUKT s.r.o. vállalat a más szervezeteknél igénybe vett szakmai szolgáltatásait közvetítő szerződések hatálya alá helyezi, melyek alapján meghatározzák az Ön személyes adatainak feldolgozására vonatkozó utasításokat és eljárásokat. A címzettek kategóriájába tartoznak:

 • web hosting szolgáltatók,
 • üzleti tevékenységet folytató szolgáltatók,
 • futárszolgálat és szállítmányozó társaságok,
 • szolgáltató partnerek,
 • számviteli és adóügyi szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók.

Személyes adatait a hatóságokkal szemben fennálló jogi kötelezettségek teljesítésekor is szolgáltatják, amelyek felügyeleti szervek az üzleti és vállalkozói tevékenységek végzése során. Ebben az esetben megadjuk az Ön általános személyes adatait.

5. Jogai gyakorlása

Érintett személyként joga van: hozzáférést kérni a személyes adataihoz, a személyes adatai kijavításához, kitörléséhez vagy a személyes adatok feldolgozásának korlátozásárhoz, személyes adatainak pontosságához, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonásához, abban az esetben, ha a feldolgozás jogalapja „az érintett személy hozzájárulása”, joga van eljárás megindításáról szóló indítvány benyújtása a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalánál.

Jogi gyakorlást az APIPRODUKT s.r.o. haladéktalanul felülbírálja.  Abban az esetben, ha az érintett személy kérvényei indokolatlanul megismétlődnek, az APIPRODUKT s.r.o. megfelelő adminisztratív díját számíthat ki az ilyen kérelmek kezeléséért.

A jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmeket írásban cégünk APIPRODUKT s.r.o. székhelyére küldheti el vagy a kérvényét benyújthatja elektronikus úton is e-mailben, feltéve hogy a kérelem indoklása megalapozott.  

Az APIPRODUKT s.r.o. felügyeleti hatósága a személyes adatok védelmének betartásának szempontjából a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelem Hivatala.

6. „Sütik“ használata

Az APIPRODUKT s.r.o. vállalat a webhelyén sütiket használ. Ez egy információ típus, amelyet az APIPRODUKT s.r.o a rendszerében tárol annak érdekében, hogy hasznos információkat mentsen el az Ön viselkedéséről a weboldalon és ezzel kapcsolatos további weboldalakon.

A sütik használatának engedélyezését, a weboldalunk első látogatásánál igazolja le. A weboldalunkon többfelé sütit használunk.

 • Alapvető süti fájlok – támogatják a weboldal alapvető működését és lehetővé teszik az olyan alapvető funkció használatát, mint például a biztonságos területek vagy az online fizetésék. Az alap sütik közé tartozik például a jelszó megjegyzése, a biztonságos területekhez való hozzáférés anélkül, hogy újból be kéne jelentkezni, űrlapok előtöltése.
 • üzemeltető süti fájlok – támogatják a weboldalunk statisztikai felmérését és használatát. Ezen sütik által javíthatjuk weboldalunk minőségét, mivel technikai információkhoz jutunk hozzá a kattintásából a weboldal egyes területein.
 • Funkcionális süti fájlok – támogató funkciók, amelyek lehetővé teszik a weboldalunk működésének javítását. Biztosítják a beállításai elmentését, mint például tartalom elrendezése, hely kiválasztása. Ez alapján mindig az Önt érdeklő információkkal rendelkezünk számára. Abban az esetben, ha úgy dönt, hogy az adott beállítást kikapcsolja, elveszítheti egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférését.
 • Reklám süti fájlok – lehetővé teszik számunkra, hogy az Ön érdeklődéséhez szabott tartalmat és hirdetéséket használjunk a weboldalon. A reklám sütik felismerhetik az ismételt látogatását. Relevánsabb és hatékonyabb direkt marketing kommunikációt tudunk nyújtani Önnek, de korlátozhatjuk a megjelenített hirdetések számát is. Ezek a reklám sütik harmadik fél által készített sütik is lehetnek.

Abban az esetben, ha meg szeretné változtatni a webhelyünkön használt süti beállításokat, beállíthatja azokat a saját böngészőjében. Ellenőrizze le az automatikus sütik elfogadásának beállítását. Az automatikus elfogadást megváltoztathatja, ha blokkolja őket, vagy figyelmeztetést küldenek a sütik elküldéséről az Ön berendezésére. Ha különféle berendezésekről tekinti meg oldalunkat, javasoljuk a sütik elfogadásának beállításait minden egyes böngészőben.

APIPRODUKT s.r.o. tiszteletben tartja, ha meg szeretné változtatni a sütik alap beállítását. Ugyanakkor tájékoztatnunk kell  arról, hogy az ilyen változás hatással lehet termékeink ajánlásának minőségére és weboldalunk működésére.

7. Személyes adatok feldolgozásának módja

Az APIPRODUKT s.r.o. a személyes adatait az általános adatvédelmi rendelet megállapított alapelvei alapján dolgozza fel. A személyes adatainak feldolgozásáról nyilvántartást vezet. Az APIPRODUKT s.r.o. védelem biztosítása érdekében technikai és szervezeti intézkedéseket tett a személyes adatainak feldolgozása védelmére. A biztonsági intézkedések célja az Ön személyes adatainak elektronikus és papír formában történő feldolgozása. Az APIPRODUKT s.r.o. személyes adatainak védelme érdekében, olyan intézkedéseket hozott létre, amelyek mechanikus, műszaki, üzemi és személyi eszközökkel történő védelmet nyújt. Az Ön személyes adatait feldolgozó személyek képzésben és oktatásban részesültek a személyes adatok feldolgozásának módjairól és eljárásairól.

A megtett biztonsági intézkedésék biztosítják a személyes adatok feldolgozásának megfelelő védelmét a személyes adatok feldolgozásával és természetével járó kockázatokkal összefüggésben. Az adatok feldolgozásakor az APIPRODUKT s.r.o. meghatározta az ön személyes adatainak feldolgozására felhatalmazott személyek körét.

8. További információk

APIPRODUKT s.r.o. személyes adatainak feldolgozása során nem használ automatikus döntéshozatalt vagy profilozást. APIPRODUKT s.r.o. nem szándékozik továbbítani a személyes adatait harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekhez.